Välkommen till Björnax AB

Vi har uppdaterat våra system och även om du tidigare haft ett konto hos oss så måste du skapa ett nytt!

Vi säljer endast till kunder i Sverige från vår webbshop, för beställningar utanför Sverige vänligen kontakta oss för närmaste distrbutör.

FAQs & SUPPORT

Här hittar du information om hur du användervåra produkter

FAQs

Vanliga Frågor

Hur tänder man produkten

Vinkla produkten för att kunna tända med tändare, blir det en låga? blås ut.
Ställ patronen på en brandsäker yta.

Är röken farlig?

Röken är ej giftig men produkterna genererar fasta rökpartiklar och bör ej andas in i onödigt stora mängder. Är man känslig mot partiklar så som vid astma bör man använda någon form av andningsmask.

Färgar röken av sig?

All färgad rök kan färga av sig på ytor.

Lämnar röken några rester?

Vid stor mängd rök kan partiklar från röken bli kvar på ytor. Kan torkas bort med fuktad trasa. Är partiklarna från färgad rök måste man göra rent med alkaliskt rengöringsmedel.

Produktkategorier

 • Standard

  Användningsområden: Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Provtryckning av skorsten
  Specialeffekter

  Ej lämplig för:
  Användning i känslig miljö så som serverum, obehandlade metallytor etc. Röken innehåller större mängd klorider.


 • Korrosionsfri Rök

  Användningsområden:
  Känslig miljö
  Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Provtryckning av skorsten
  Specialeffekter


  Ej lämplig för:

  Fördel:
  Korrosionsfri, väldigt låg kloridhalt i röken


 • Parfymerad Rök

  Användningsområden:
  Doftspårning
  Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Provtryckning av skorsten

  Ej lämplig för:
  Användning i känslig miljö så som serverum, obehandlade metallytor etc. Röken innehåller större mängd klorider.

  Fördel:
  Den parfymerade doften färdas längre än den synliga rökpartikeln.

 • Färgad Rök

  Användningsområden:
  Brandövning
  Simulering av olika gaser
  Täthetskontroll
  Luftström studier
  Specialeffekter
  Provtryckning skorsten

  Ej lämplig för:
  Färgad rök färgar av sig

  Genererad rök innehåller klorider använd ej i känsliga utrymmen.

  Fördel:
  Kan ge synliga spår vid läckage, då färgad rök färgar av sig.

 • Pellets

  Användningsområden:
  Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Provtryckning av skorsten
  Specialeffekter

  Ej lämplig för:
  Användning i känslig miljö så som serverum, obehandlade metallytor etc. Röken innehåller större mängd klorider.

  Fördel:
  Plastfri rökalstarer

 • Röktändstickor

  Användningsområden:
  Kontroll av brandlarm
  Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Specialeffekter

  Ej lämplig för:
  Användning i känslig miljö så som serverum, obehandlade metallytor etc. Röken innehåller större mängd klorider.

  Fördel:

  Lämplig för mindre tester

 • FP-Smoke

  Användningsområden:
  Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Specialeffekter
  Luftfilterkontroller

  Ej lämplig för:
  Större tester eller kontroller där en stor mängd rök behövs.

  Fördel:
  Ej pyroteknisk, kan användas i känsliga utrymmen. Bra vid mindre tester, smidig att använda.
  Godkänd att användas inom brandklassade områden.


 • Rökpenna

  Användningsområden:
  Ventilationskontroll
  Luftström studier
  Täthetskontroll
  Specialeffekter
  Kontroll av brandlarm


  Ej lämplig för:
  Större tester eller kontroller där en stor mängd rök behövs.

  Fördel:
  Kan användas i känsliga utrymmen. Bra vid mindre tester, smidig att använda.
  Avger en kontinueligt fin rökstrimma som kan detektera svaga luftströmmar.

Welcome to Shopify Store

I act like: