Välkommen till Björnax AB

Vi har uppdaterat våra system och även om du tidigare haft ett konto hos oss så måste du skapa ett nytt!

Vi säljer endast till kunder i Sverige från vår webbshop, för beställningar utanför Sverige vänligen kontakta oss för närmaste distrbutör.

Vårat Miljöarbete

Vi jobbar för hållbarhet

Vi jobbar för hållbarhet

För oss är miljö och hållbarhet viktigt och vi har ett ständigt pågående arbete
för att minska vårat klimat avtryck.
Vi började vårat miljöarbete redan år 2000 och har ett ständigt pågående
miljö och hållbarhetsfokus.
Miljöarbetet ligger idag implementerat i vårat quality management system
som revideras varie år, internt och externt.

Hur ser vårat miljöarbete ut

Aujourd'hui, toutes les pochettes et boîtes des produits sont fabriquées avec du plastique recyclé, ce changement nous permet de réduire notre empreinte CO2 de 75 %

Nous recyclons tous les cartons, papiers et plastiques vendus dans nos locaux.

Nous avons aujourd'hui remplacé 90 % de l'éclairage de l'ensemble de l'opération par des lampes à LED pour un éclairage plus durable et économe en énergie.

Nous nous dirigeons de plus en plus vers un travail plus numérique et pouvons donc réduire la consommation de papier.


Welcome to Shopify Store

I act like: